Sillameistrid | Siltamestareita

Estofilia – 100 lugu soomlastest Eesti sillal

Millised soomlased on jätnud 100-aastasele Eestile oma jälje? Milliste tegudega on nad tugevdanud kahe rahva suhteid?

Selles virtuaalgaleriis on 100 Soome või pigem Eesti sillal kõndijat eri aegadest – 100 inimest, kes räägivad meile Soome-Eesti kokkukuuluvusest.

Nad on loonud ja toonud endaga kaasa midagi uut, tegutsenud oma alal kartmatult ja kindlameelselt. Nad on hoidnud vabaduspüüdlusi au sees või ehitanud Eestit üles. Osa neist on oma positsiooni ohtu seadnud, osa andnud Eesti eest lausa elu. Teised on lihtsalt suurema kärata oma igapäevatööd teinud.

Osa kohta võime lugeda ajalooraamatutest, osa aga esindab vaikivat ajastut ja vähe tuntud ajalugu. Nende hulka kuulub nii vabadusvõitlejaid, teadlasi, kultuuritegelasi, ärimehi, otsusetegijaid kui ka tavalisi inimesi. Kõiki ühendab asjaolu, et nad on jätnud jälje.

Tegemist ei ole mitte 100 parima, vaid üksnes valikuga sadade inimeste hulgast. Tegemist on läbilõikega soomlastest, kes on eri valdkondades ja aegadel mõju avaldanud. Valikukriteeriumid olid järgmised:

1. Mõjukus

Soome-Eesti suhetesse on jäänud jälg, mis on toonud enamasti muutuse paremuse poole.

2. Esinduslikkus

Paljude alade tipus valitseb liigpakkumine ja seetõttu on kaasatud parimaid esindajaid eri eluvaldkondadest. Umbes pooled neist esindavad 400 aastat enne veelahkmeks osutunud 1987. aastat. Umbes pooled neist esindavad viimast 40 aastat, olles aidanud ehitada uut Eestit.

3. Huvipakkuvus

Isikut mäletatakse mingite lugude kaudu. Teine variant – temast on rääkida midagi uut, omapärast ja meeldejäävat. Huvipakkuvus oleneb ka sellest, millise värvingu ta Soome-Eesti suhetele annab.

4. Sümboolne väärtus

Isik kehastab oma olemasoluga Soome-Eesti suhteid, nagu Aino Kallas või esimesed sõjaohvrid. Sümboolse väärtusega isikud kujutavad kokkukuuluvust, edasikestmist ja mitmekülgsust.

Selle saidi kaudu saate teha ajarännaku läbi Soome-Eesti suhete, vaadates nende peale tagasi tänapäevases laiemas plaanis. See on austusavaldus ja tänu kõigile sadadele sillaehitajatele.

Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal 2018